Tante is oom nog niet zat

Naar aanleiding van een ‘stom’ ongeval  waarbij een zatte politicus, een oom voor vele van zijn stadsgenoten, tegen een aanhanger gebotst is, waarbij een bloedproef uitwees dat hij boven zijn theewater reed, rijst de term ‘zatte oom’ op uit het niets.

Zatte oncle, zo noemen sommigen hem in de volksmond. Omdat deze term gebruikelijk is in de volksmond van het overwegend Franstalige Gent. Exegeten zullen zich spoeden om de term te duiden in het werk van Hugo Claus, vooral zijn proza en theater, uiteraard.

Iedereen heeft nu eenmaal een oom in de familie die een glas teveel kan drinken, zonder dat tante er genoeg van krijgt, zat wordt van hem. Op voorwaarde dat oom getrouwd is.

Drinken doet men doorgaans voor de gezelligheid, anders is het om eraan ten onder te gaan. Voormelde politicus is een gezelligheidsdrinker die echter niet beschikt over een dienstwagen met chauffeur. Of nog niet. Hij zou erover beschikt hebben als zijn tijdelijke benoeming als voorzitter van een van de vele Belgische parlementen zou hebben plaatsgevonden. Maar behalve een glas teveel had hij ook een persoon van lichte zeden aan een smakje overheidsgeld geholpen. Dat deed hem de das om en hij trad terug uit zijn pas benoemde functie. (Smaak het woord in deze context: smakje.)

Kortom, u ziet hier de nodige ironie van het lot. Het nieuws over die persoon van lichte zeden bereikte de goegemeente op het ogenblik dat onze halfdronken oom het woord zou nemen als voorzitter… Na zijn toespraak verdween hij dan ook naar een achterkamer, waar hem de levieten werden gelezen en waarna hij aankondigde zijn functie opnieuw ter beschikking te stellen.

Sommige ondeskundige exegeten zagen hierin meteen een complot in om de partij van de Pezewever, waar deze Dijk lid van is, ‘onderuit te halen’. Zelf zie ik hierin eerder een nieuwe blijk van Belgisch surrealisme. De werkelijkheid overtreft in deze de stoutste verbeelding. Ik zal er echter geen gedicht aan wijden.

Die avond zal hij wel een paar glazen meer hebben gedronken. Zijn neven en nichten kennen hem nu pas volledig.