Open brief aan William Ploegaert

Goede vriend,

Ik doe hier een boekje open genaamd ‘fallen leaves’, dat ik eerder zou vertalen als bladerval. Het gaat om een keuze uit de briefwisseling uit het leven van Lodewijk Circus Wiener, zoals ik hem hier verder noem. Je had me het boek aangeraden, zodoende kocht ik het, een hele snee in de beurs, zo om en bij de dertig euro. Ik nader het einde van het boek en ik heb geen spijt van deze aankoop.

Wel strekt de lezing van deze briefwisseling me ertoe zijn werk niet te lezen. Uit zijn briefwisseling valt inderdaad enige parallel met mijn bestaan als schrijver af te leiden. Een jeugdtrauma had Wiener een hekel doen krijgen aan onbetaalde facturen. En dus zorgde hij eerst voor een inkomen om daarna te kunnen schrijven. Bovendien kreeg hij ook nog eens kinderen, onderging een scheiding.

Wie eerst zorgt voor een inkomen schrijft ofwel gedichten, ofwel kortverhalen. Niettemin slaagde Wiener erin iets meer te schrijven. Een andere parallel is zijn moeilijke verhouding met uitgevers.

 

Het zou van megalomanie getuigen uit deze parallellen een wetmatigheid of andere veralgemening te halen. We houden het dus bij deze eerder anekdotische gegevens, zonder er een structuur in te leggen.

De belangrijkste briefwisseling is deze met andere schrijvers, ook wat marginaal zoals hij of nog met Jeroen Brouwers en andere meer bekende schrijvers. Daarin kan ik me verdiepen zonder al te veel achtergrondideeën of, zo je wil, vooroordelen.

Vraag me niet waarom ik verder niets van deze schrijver wil lezen. Iets stoot me af. Hij heeft een vrij burgerlijke opvatting van literatuur. Ik kan onderweg nog steeds van mening veranderen, wie weet. Ik sluit niets uit.

Met de meest vriendelijke groeten

william ploegaert in aulaL Wiener.jpg

bladval Wiener.jpg