Eindspel

Aan Guido Gezelle zaliger opgedragen

.

Goudgeel schittert de trofee

in handen van de winnaar

Liederen weerklinken

uit bulderkelen

Het feest kan niet op

Eindelijk viert de regie

de teugels

.

Ook dat is geluk, heel even

.

Daarna gaat elkeen zijn weg

De een terug, een ander vooruit

Nooit nog zal zijn leven zijn

als tevoren, betekenisloos grijs

.

Ook wij die slechts toeschouwden,

delen in dit geluk

We dansen heel even

.

Dan overmant de slaap ons

weldadig