Onder de hete zon

Onder het goede schuilt ongezien

de welbeminde.

Het houdt ervan zich te laten kozen.                        

.

Onder de bladeren houdt de boom

ons wat schaduw voor.

Het houdt ervan ons te kozen.

.

Boven de top staat op uitkijk

de minnaar.

Hij houdt ervan te kozen.  

.

Slechts in het struikgewas

valt wat te rapen, valt wat te lozen.