Spinsels spinetten

Een hersenloos gehamer

barst plots los

vult wellustig de kamer.

 

Meester in muziek en toonaard

laat een mens zichzelf los,

zijn handen fladderen over een kaart.

 

Dat moet misschien wel het punt.

 

Hadden wij niet beter gekund,

of weten we veel?

De kamer klinkt als een geheel,

de bijkamer als opgelost.

 

Daar komen de hersens binnen gehost