Laatste manifest van het surrealisme

 

  1. Dit manifest vervangt de vorige manifesten van het surrealisme, om ze bij te sturen en op te heffen.
  2. Wordt bij deze uitgesloten uit het surrealisme: André Breton.
  3. Worden opnieuw opgenomen als leden: Philippe Soupault, Raymond Queneau, Max Ernst, Clément Pansaers.
  4. Het surrealisme is een Europese beweging, ontstaan in België bij de stichting van dat koninkrijk, in 1830. De surrealistische omwenteling is gelijk aan de Belgische omwenteling, ontstaan na de opvoering van een Italiaanse opera, de Stomme van Portici. Kunst schept de staat. De droom schept de wereld.
  5. De Europese Gemeenschap is een gemeenschap van kunstenaars, gesticht door onder anderen Michel Seuphor, James Joyce, Francis Picabia. De Europese Unie is de kristallisatie van deze gemeenschap van kunstzinnige geesten.
  6. Het surrealisme is een droombeweging van diepe kennis, die trots, schaamte en zelfs pudeur overstijgt. Het zoekt echter niet te shockeren al shockeert het. Zo ook de droom, die geen nachtmerrie is voor wie een versterkt bewustzijn heeft. Als iemand het woord niet langer uitspreekt, kan het woord terugvallen in droomsferen en er een rol spelen in de vleeswording. Zij die er het meest over spreken, hebben er het minst van gegeten.