Functie: brug

Over, boven, midden, onder,

waar ligt het aan?

Paul laat tot slot een traan.

 

Van nul en enerlei

en omgekeerd,

waarde wat scheert

rakelings langs het hoofd

van de beambte?

 

Waar het wie dan ook

raakte en verlamde,

komen we makkelijk te weten.

Bij het werk hoef je niet te zweten.

 

Paul is daarna opgestaan,

welluidend weggegaan.