Een nationalistisch verbond is nog geen simplistisch verbond

Rumoer en kabaal in de Wetstraat. De eerste minister mag niet naar Marrakech. Dat is hier tweehonderd kilometer vandaan. Toch zal ook ik niet gaan. Althans niet op tien december aanstaande. Als ik nu zou gaan, zou dat zijn om het internationaal filmfestival bij te wonen. Ik wil maar zeggen. Maar wat wil ik zeggen?

Het is nooit goed zich te bezinnen midden het strijdgewoel. Ik zit er echter verder vandaan dus kan ik even een bezinningsmoment inlassen. Ook om mijn dochter te helpen 1 & ander beter te begrijpen. N-VA of NV-A (naamloze vennootschap van Antwerpen). Bill Shakespaere stelde in Romeo en Julia de vraag al: wat betekent een naam? Noord Velgische Alliantie dus. Belgisch willen ze niet uitspreken dus maar Velgisch, nietwaar. Het zijn eng nationalisten die het Noorden willen afscheuren van het Zuiden. In Italië heet dat Lega Nord. ETA in Baskenland. In Noord-Ierland heetten ze het IRA. Maar toch geen alliantie. Een volksvreemd woord voor verbond. Zoals inderdaad het simplistisch verbond. Je hoort het de pezewever al meteen luidop zeggen: ‘Daar willen we niet mee geassocieerd worden’. In zijn ogen is het simplistisch verbond immers links. En Hollands. Nee, nog volksvreemder zou het worden, namelijk Frans: alliance. En daarom oud-Belgisch. Met andere woorden, de N-VA of NV-A is van bij het ontstaan een oud-Belgische partij die stiekem de Franstaligen uit Gent vertegenwoordigt.

 

Waarom wil NVA niet dat de federale eerste minister van België naar Marrakech gaat om daar een pact te ondertekenen opgemaakt door de UNO en waarover ons land mee heeft onderhandeld zonder enig inhoudelijk bezwaar vanwege de partij van de pezewever (PvdP)? Is het omdat bij de gemeenteraadsverkiezingen de PvdP stemmen verloren heeft aan het Velgisch Behang? Sommigen durven dit te opperen. Is de PvdP geïnfiltreerd door de Russen? Of door de Chinezen, via Huawei? Zijn ze bij de PvdP het noorden kwijt en dus zichzelf?

Het zijn allemaal pertinente hamvragen. Straks vertrekt de federale eerste minister van België hoe dan ook naar Marokko. Straks, op tien december dus. Verweesd zal de PvdP achterblijven en zal de naamloze vennootschap van Antwerpen een daling kennen van haar beurswaarde. Die dan bij eventueel vervroegde federale en Europese verkiezingen niet zozeer verzilverd als wel verlood zal worden. Voor de rest wens ik iedereen een prettig gestoorde dag dan wel een prettig ongestoorde. Zet die zenders af!

 

WAARSCHUWING: bovenstaande tekst is een mengsel van terminologisch onderzoek, nou ja, onderzoek, en fictie. Reacties die beide aspecten verenigen krijgen de voorrang op strijdbaar commentaar dat Rusland verheerlijkt of andere imperia.

de weverbeni mellal 4