Werkhof

De kogel ligt in het middel,

houdt daar kerk en kapel

overeind en legt het vuur

aan de boerenschenen.

 

Gelukkig hoef ik bij het wandelen

geen voetstuk mee te zeulen.

Het lukt geen boef dan ook

hoe wankel ook mij van dat voetstuk

op te lichten.

 

Hoe lager ik val, hoe kogel.

Niet alle middelen zijn even goed.

 

In het duister helpt enig licht

en wie vraagt niet om meer?

Weldra daalt de stilte.