Tot op het bot het mes

Voor Adriaan Krabbendam die uit Texel in Den Haag gevallen is 

 

Als Compernolle koppen laat rollen,

liever dan centen, of Claude Crimpe dan weer

geen cent, geen kop, dan zijn ze niet

van de rock en roll.

 

De wortels van het gras

grazen ze af als geen ander.

En balen van hip hop.

 

We kennen de voornaam niet van Compenolle

al zou Abdoel niet misstaan.

 

Jean-Luc daarentegen

of Paul-François, zeg.

 

Al klinkt dat niet radicaal.

De wortels van het gras

grazen ze echter af als geen ander.

 

Als Compenolle of Claude Crimpe

de koningin onrecht aandoen,

vallen ze in diepe ellende.