Een lijn trekken

Voor Kamiel Choi

.

Het gedeelte boven water

ongelijk onevenredig

met het gedeelte onder water

zo scheidt de schrijflijn

het gezegde van het ongezegde.

.

Met een tunnel

valt het niet op te lossen,

komt er geen visie los

die oplost in visluchtjes.

.

Het gedeelde tussen het medegedeelde

overbrugt hier en daar de schrijflijn

wanneer een bom zijn weg inslaat.

.

Het woord bol maken

vullen tot aan de rand

dichten

voor de voeten gooien

wachten.