Borsten en billen

  1. Beiden behelzen vleselijke heuvels, doorgaans van de vrouw. De man, soms ook een andere vrouw, beklimt ze, daalt erin af. Legt er de hand op, tot zelfs de lippen toe.

Ze vervullen de klimmer – daler van verlangen.

2. Vrouwen die ermee uitpakken in het openbaar golden ooit als baanbrekend. Nu de ban en de baan gebroken zijn, is hun publiek vertoon achterhaald. Dat vrouwen doorheen hun kledij er een zweem van meegeven, valt te omhelzen.

3. Het is uiteraard in de intimiteit dat ze tot hun volle recht komen, voor de hand – en de tand – liggen. Daar echter doen we verder het zwijgen toe, dat spreekt voor zich.