Verkassen met Vermassen, open brief

Beste heer, meester,

U meent te weten wie de Bende van Nijvel was: de groep Diane. In het boek “De keerzijde van het bedrog” van ex-Mossadlid Victor Ostrovsky lezen we dat het om een commando van de Mossad ging dat hier opereerde in opdracht van een Belgisch regeringslid. Israël heeft er alles aan gedaan om de publicatie van het boek te verhinderen. Dat zegt genoeg. Door het boek bij twee uitgevers te laten uitgeven, in New York en in Toronto, is de auteur geslaagd en heeft de Mossad gefaald. Ook een poging om de auteur uit te schakelen in Brussel, lijkt mislukt.

U kunt ook rustig de beelden en verslagen van toen bekijken. De stijl waarin die bende opereerde, is niet die van een bende maar inderdaad van een commando. Hoe wisten die mannen waar ze moesten ‘inbreken’ om hun materiaal te stelen? Maar vooral de hamvraag: waarom mag niemand dit weten? Tja, staatsgeheim.

Leest u rustig het boek eens na. Ik werkte indertijd in de Wetstraat en had de indruk dat mijn minister er meer van wist. Niet dat de Staatsveiligheid niet op de hoogte was….

A propos, velen zijn u voorgegaan. Maar geen enkel boek is zo duidelijk als die korte paragraaf in voormeld boek “De keerzijde van het bedrog”.
Met vriendelijke groeten