Open brief aan Gérard Burgerman, alias Geert Bourgeois, sommigen zeggen zelfs Boer Swa


Geachte heer

U verwijt de federale regering uit hoofde van haar eerste minister slecht bestuur. U schaamt zich niet eens. Omdat de federale regering de nieuwe financieringswet toepast zonder u daarin te kennen. De regering in kwestie kent in deze niet eens zichzelf.

Twee weken geleden hebben we op kantoor twee oudgedienden uitgewuifd. Een ervan, met wie ik twee jaar heb gewerkt, heeft ooit die eerste financieringswet in elkaar gebokst. “Het is misschien ingewikkeld maar het is beter zo”, vond de toenmalige eerste federale minister. Deze week heb ik op mijn beurt de firma uitgewuifd om me terug te trekken uit de arbeidsmarkt. Ik heb dat gedaan met een zelfgekozen kransje collega’s in een bescheiden eettent. Bij die collega’s had ik St. D. uitgenodigd, die eveneens die eerste financieringswet begreep en er jaarlijks ‘verslag’ over uitbracht. Er zouden dus welgeteld drie personen zijn die de eerste financieringswet kenden.

.

Van de tweede versie blijkt er dus slechts een te bestaan die deze begrijpt en kan uitleggen en toepassen. De federale eerste minister hoeft u dus niets. Of dit getuigt van goed bestuur, de kennis van een sleutelwet bij een persoon te concentreren, is de hamvraag. Met uw vraag komt u ongeveer links onderaan de hamvraag uit.

.

Weet je wat, Gerard? Koop die mevrouw weg bij de FOD Financiën. Betaal haar een dubbele wedde en zet haar in. Voor uw eigen kleine belang.

.

Met gepaste achting, soms hoog soms laag

kirsch geert burgerman