Nimmer

Nooit roepen we boe naar schepen.

Nooit voelen we de pakezel aan de tand.

Met vervoer en verkeer doen we nooit lastig

noch moeilijk, we volgen de wegcode.

 

Nooit vergeten we

hoe aan de grens

ons een naald

werd opgetrokken.

 

Met mijn eigen ogen

en te voet zocht ik het oog.

 

Langzaam kropen we erdoor.

 

aiguilles-de-tortisse.jpg