Een kil aandoende zoutzuil

Een kil aandoende zoutzuil zakt zienderogen onderuit.
Wat zit erin, wat zit erachter?

U zegt: de mot. En wie de klad?

Om nog onbegrijpelijke redenen baart de berg
geen muizen meer. Voor het oog
van de camera’s staat hij volledig versteend
af te brokkelen.

Wat zit erin, wat zit erachter?
U zegt: de mol. En wie ’t klimaat?

Wijl ze zienderogen onderuit zakt,
doet de zoutzuil kil aan.

Wijl de berg versteent en net
vóór hij afbrokkelt, piept snel
de laatste muis eronder uit.