Stilleven, vrij naar de natuur

Na heel even sterft uit zich het geluid

af en laadt de stilte vol, wacht in ketens.

Nog ligt een steen voor de opening gerold.

 

Het doet er veel toe en het licht

ligt eraan of fakkels of kaarsen

het dragen. Elders, veraf, ligt

het harnas. Niet alleen rust roest.

 

Voor de gil klinkt gegrom

onder twee ogen. Gewijd

aan wat de kracht draagt,

 

ontvangt wie het verdient en

sluit zich in alle stilte in.

 

Wil het broek wel zo nog verder?