Superman

Ik schoot uit mijn slof,

supersonisch,

floot als een kogel

om hun hoofd,

trof net niet raak.

 

Hoe graag tarten wij

de wetten van de supersonica.

Hoe traag evolueren wij

naar het doorbreken

van de geluidsmuur.