Open brief aan Geert Van Istendael

Betreft: het einde van de taalstrijd

Beste vriend,

Met lede ogen moet ik het aanzien dat je verhuist uit Brussel, het doet niet waar naartoe. Het betekent zoveel als het einde van de taalstrijd. Eerst verliet Benno Barnard het land. Daarna was het mijn beurt. Nu jij nog. Er blijft met andere woorden niemand over om in pakweg Brussel de taalstrijd voort te zetten.

Je mag dit uiteraard met een korrel zout nemen. Maar toch. De Taalunie, bijvoorbeeld: Benno deed een oproep om een Taalunie uit te bouwen naar het voorbeeld van l’Académie Française. Het tegendeel is gebeurd. Van unie is geen sprake meer. Verdeel en heers. Daarnaast of daarbovenop heeft de sociolinguïstiek, zoals Benno terecht opmerkte de natuurlijke vijand van de taal, de taalwetenschap vervangen. Niet het taaleigen is nu wat telt maar het ‘taalgevoel’ van de modale ‘taalgebruiker’ of –consument. Taal is ondergeschikt aan … ja, aan wie of wat?

Wij noemden dat nog de standaardtaal. In onze tekstverwerker konden we kiezen tussen Nederlands (standaard) en een ander Nederlands, van Zuid-Afrika of van Suriname. Dat (standaard) is weg uit de tekstverwerker. Het zegt genoeg. Nu heb ik de standaardtaal voldoende onder de vingers om zonder Taalunie of andere instantie radicaal het gebruik ervan voort te zetten. Maar zonder nog te strijden tegen die kwibussen die andere varianten bedenken.

Jij noemde hun gedoe ooit het Verkavelingsvlaams. Je maakte furore. Later werd dat de tussentaal genoemd. Nu zijn er barbaren die gewagen van de Noord-Belgische standaardtaal. Ik kan niet meer volgen, ik wil dit ook niet meer volgen.

Ik zie ons straks alle drie al zitten in het oudstrijderslokaal ‘de Taal’, niet eens tegenover maar in het gebouw van de Taalunie, herinneringen bovenhalen uit glorierijke dagen.

Het ergste echter is dat wij ooit als taalnazi’s zijn afgeschilderd. Als we ergens een bloedhekel aan hebben dan wel aan de nazi’s. Verder zijn wij geen taalpolitie. En vraag ik in Gent steevast: wat is dat dan, een rond punt? Is niet elk punt rond? Wat zegt u daar toch voor onzin?

Laatst kreeg ik op die vraag de uitleg hoe ik moest rijden naar mijn bestemming volledig in het Frans. Gent is dus nog steeds Franstalig. Strijd om van Gent een Nederlandstalige stad te maken is er niet meer. We zijn moegestreden. We trekken ons terug. Jij op de boerenbuiten ergens in Noord-België, Benno in East – Sussex en ik dus in Noord-Afrika.

 

Met aller vriendelijke groeten