Open brief aan de heer Freddy Willockx

 

 

Geachte Heer Voorzitter van de Gemeenteraad,

Mijnheer de Staatssecretaris,

Mijnheer de voormalige burgemeester,

Beste Freddy,

 

Er is weinig geweten over de dood van Jan Breydel. Deze volksheld en eenvoudige slager uit Brugge heeft echter op verschillende ogenblikken het leven zuur zoniet onmogelijk gemaakt van machthebbers die het teveel van de macht moesten hebben.  En te weinig voor het volk.

Hij leeft echter vooral voort. Bijvoorbeeld in straatnamen. En in Sint-Niklaas is er een straat naar hem genoemd. Ik woon er. Ik heb een mooi en aangenaam zicht op een net park met veel mogelijkheden voor spel en ontspanning, waar veel jongeren en ook wel minder jongeren gretig gebruik van maken. Waaronder mijn eigen kleinkinderen als ze op bezoek komen.

Dat is dus Jan Breydel nu. Uw opvolger als burgemeester heeft samen met zijn college van schepenen een plan uitgedokterd ten koste van de buurt en ten bate van enkele steekhouders, als die al steek houden, uiteraard. In dat plan, dat nog in de meesterfase verkeert en dus alle kanten uit kan, was er sprake van, let op de verwoording: was, het plein op te doeken. Met de grond gelijk maken en zand erover en dies meer. In die wijk woont echter de reïncarnatie van Jan Breydel, mijn buurman. Er woont ook een soort Pieter de Coninck. Die hebben op geen tijd een voorstel klaargestoomd in naam van de burgers en voldoende handtekeningen verzameld om het bij u aanhangig te kunnen maken. U hebt die handtekeningen steekproefsgewijs laten natrekken. Verbazend, he?

Zie je, beste Freddy, de dag van vandaag zoeken zo’n mensen het hele internet af tot ze uw dossier vinden, net als het vernietigend rapport van de bevoegde overheid en wat nog meer. Had u dat ooit gedacht?

Om kort te zijn: u zorgt er best voor dat het hele plan wordt opgedoekt. Dat er een nieuw komt, waarbij eerst en vooral de buurt wordt geraadpleegd – dan moet u niet meer zeuren dat de procedure van inspraak niet werd geëerbiedigd: er is gewoon geen inspraak geweest en wie heeft die met voeten getreden? Juist. U zult zien dat u alsnog de moord op Jan Breydel kunt voorkomen.

 

Zoals zo vaak in het verleden rekenen we volledig op u en de uwen.

 

Met vriendelijke groet