Dood van de Zonnekoning

Elke dag, tegen het einde,

de zon zien zakken

in het zeewater.

 

Dat is niet hetzelfde zicht

 

als wanneer een man,

beland op de rand

van zijn zee, de eb

almaar ziet wegebben

van jaar tot jaar.

 

Tot er een droogte heerst

over het hele oppervlak

en de laatste rijkdom

er verdwijnt.

 

Dan glijdt hij

uit zijn roltroon

en gaat op zoek

naar de verloren zon. 

huilende wolf

ne brûle pas