Constructivisme

In memoriam Rein Bloem

 

(uittreksel uit mijn memoires van mijn leven als boom)

 

Er kwamen twee mannen op mij af.

De een droeg een pot

chrysanten en een roeispaan.

De andere, een pak ouder,

droeg een pot Franse lelies.

 

Ze keuvelden gezellig,

zetten de zaken

uit hun handen aan mijn voet

 

en gingen dan naar links

met afgemeten stappen.

Ze hielden halt,

kwamen terug,

gingen naar rechts

met evenzeer afgemeten stappen.

 

Opnieuw hielden ze halt

op bekwame afstand

van de volgende boom.

 

Toen gingen ze,

nog altijd met afgemeten stap,

verder

naar een andere boom toe,

hielden halt,

draaiden zich om, kwamen terug

en tot slot stonden ze stil aan mijn voet.

 

De oudere sprak tot de jongere:

‘Kijk, als jij niet hier

bij mij was geweest,

was ik ongetwijfeld gek geworden.’