Bericht uit de multiculturele samenleving


Vooreerst: het orkest speelt weliswaar de juiste muziek maar met andere instrumenten. Dus niet de gewone handtrommen maar trommels van allerlei slag. De muziek klinkt nauwelijks anders. De melodie komt uit twee melodica’s, een instrument dat in het land van oorsprong nauwelijks bespeeld wordt.

Daarnaast een prediker die misbruik maakt van de gelegenheid. In plaats dat hij zijn zang zingt, begint hij een preek. Gelukkig onderbreekt iemand hem. ‘Stop daarmee. Weet je wel wat je zegt? Voor je naar hier mocht komen, had je net genoeg om dagelijks twee glazen thee te drinken. Brood was er niet elke dag. Vlees eenmaal per maand. Nu eet je je buik rond en verfoei je de mensen die je dit mogelijk maken en gunnen. Stop daarmee. Het zijn geen ketters, integendeel.’

Tot slot de oude man met de stoffige, brede baard. Hij vindt de Pezewever best een boeiend politicus, zeer zeker. Ik antwoord hem dat hij van klein formaat is. En dat ik met groter formaat heb gewerkt. Hij vraagt mij namen te noemen. Ik noem twee namen. Hij wordt even stil. ‘Laten we samen bij de Wever op bezoek gaan’, stelt hij voor. ‘Ga je gang, zonder mij’, antwoord ik. ‘Hij heeft niets te bieden’.

Hoboken, zaterdag 8 februari 2020

 

melodica.jpg

 

handtrom twee.jpg