Open brief aan Hendrik Vuye, onafhankelijk lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers van het Koninkrijk België


Afschrift aan Dirk Van Bastelaere

 

Geachte heer en hoogleraar,

 

Toen de Muur viel in Berlijn en de Sovjet Unie implodeerde, was het voor de oorlogsmakers afgelopen met de derde wereldoorlog, ook wel de koude oorlog genoemd. Ze gingen dan ook op zoek naar een vierde wereldoorlog.

Ze stichtten daartoe een club met een webstek, want dat was toen in de mode, en noemden zichzelf new american century punt org. Lange tijd kon je daar lezen hoe ze zich voorbereidden op de vierde wereldoorlog. Dat nieuws, ontdekt door een hoogleraar van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te Leuven, mocht niet bekend worden gemaakt. Het is alsnog gebeurd in het programma Rondas op Klara.

De club bestond uit enkele voormalige progressieve hoogleraren die zich hadden bekeerd tot het ware conservatief oorlogsdenken, het gewone zootje profiteurs – handelaars in olie en bouwstenen, drugs en slavinnen, en wat jong aanstormend talent. Ze besloten op voordracht van een infiltrant van de Mossad de islam tot nieuwe vijand te bombarderen. Wijlen Jef Lambrecht heeft het ontstaan en de samenstelling van die club mooi beschreven.

Op dat ogenblik werden grote groenten zoals Bill Clinton of Tony Blair bezocht door moslims van de soefi strekking, die tot toen de enige was die zich recht in de leer mocht noemen. Met heimwee denken velen nu terug aan die tijd toen deze godsdienst de vrede predikte.

Maar daar moest dus een einde aan komen. Van soefi was geen sprake meer, het waren ineens allemaal ofwel sjiieten ofwel soumieten en de hele winkel uit Tel Aviv werd aangesproken om de geesten aldus rijp te maken (de afdeling desinformatie van de Mossad). De andere afdeling van dit instituut werd ingezet om de show op te zetten rond 11 september 2001 in New York, weet je wel en zoals iemand van die club toen zo welsprekend stelde: ze hadden hun Pearl Harbour (dat is een CIA operatie geweest waarbij de schijn werd gewekt dat Japanse vliegtuigen de Amerikaanse vloot in Pearl Harbour aanvielen; de VS besloten pas toen in de tweede wereldoorlog mee te stappen, wat de bedoeling van de manipulatoren van toen was).

De vierde wereldoorlog kon beginnen, en begon met de onnozele, totaal overbodige doch voor oorlogsstokers zeer lucratieve inval van de VS in Afghanistan, waar de Taliban zich al hadden overgegeven. Dat nieuws werd heel lang geweerd uit de media maar is onlangs toch aan het licht gekomen, nog wel in Knack. Enfin, er was dus een vijand en dus werd het oorlog.

En wat doet u nu? U schudt los uit de pols in een bijdrage jawel in Knack een cijfer. Ik kan ernaast zitten, dat is toch niet belangrijk maar u stelt dat pakweg 90 procent van de inwoners van het noorden van België komaf wil maken met de islam. Zo groot zou het draagvlak zijn om in ons land deze godsdienst te verbannen. Ik verheel niet dat sjiieten en soemieten het ondertussen behoorlijk bruin bakken maar ze doen dat vooral onderling. Maar de extrapolatie die u maakt, doet mij veronderstellen dat u op een of andere manier, er zijn er twee, betrokken wordt bij deze oorlog. Als naïef persoon zult u allicht gemanipuleerd worden in deze. O ja, naïef, dat betekent goedgelovig. Of hoe alles, ook uw kar, rond geloof draait.

 

Slaap zacht, brave Hendrik

dirk van bastelaere ko

11_september 2001