Nu nog bang voor Woolf?


Ik ben klaar met het boek van Virginia Woolf ‘A room of one’s own’. Heb het graag gelezen. Het dateert uit het jaar waarin mijn moeder geboren werd. De toepassing ervan zou alvast de aanwas van de wereldbevolking binnen de perken houden. Professor Etienne Vermeersch zo hoop ik zal het toch wel gelezen hebben.

.
Mij blijft vooral bij dat Virginia de poëzie hoger inschat en aanslaat dan de roman (dan wat zij de fictie noemt; de vertaler heeft dat vertaald als ‘roman’). Waarvoor dank.
Ik begrijp ook dat ze erg hamert op ‘objectieve’ kunst, los van ressentiment en frustratie, van wat Serge Largot de pyschismen noemt (de zielsknopen, zeg maar). Ik begrijp dat maar al te goed.

.

Die kamer voor mij alleen was geen probleem. Die 500 pond per maand daarentegen. Die heb ik pas gevonden toen ik als vertaler kon werken.

vermeersch_4 Woolf 1 Woolf a room

Open brief aan dhr. Francken, alsnog staatssecretaris


Beste heerschap,
Als fervent openbriefschrijver wens ik u er vooreerst op te wijzen dat u zich tussen ander politiek en zakelijk geboefte bevindt zoals de burgermeesters van Bornem en Temse, de directeur van Da Vinci en consoorten. U mag zich dus zowel verheugen als geviseerd voelen.

.
Uw uitlating op het groot smoelenboek dat Algerijnen, Marokkanen en Congolezen hier niets toevoegen aan ons bedrijfsleven, getuigt van gebrek aan terreinkennis. In uw huidige functie kunt u deze leemte verhelpen, op voorwaarde dat u die paardenbril van uw ezelskop haalt.

.
Op kantoor bijvoorbeeld werken heel wat Congolezen en twee Algerijnen. Ik ken nog een derde Algerijn die hier in België flink bijdraagt aan ons bedrijfsleven.
Zelf kent u er geen enkele.

.
Anders had u op het groot smoelenboek geschreven: “Wat dit Amerikaans magazine hier suggereert vindt bij ons geen voedingsbodem. De gemiddelde Congolees in Noord-België (u zou natuurlijk een ander woord gebruiken) leert sneller Nederlands dan de autochtone bevolking deze taal beheerst. Deze Congolees vindt daarom ook snel werk. En van de Algerijnen zijn er niet zo veel in ons land maar als ze er zijn, werken ze naar behoren en mogen ze er zijn.”

.
Gisteren moest u zich verontschuldigen en las u daartoe wat u voorgeschreven werd op een blaadje (naam van de auteur onbekend op de redactie; houterige stijl van “ik kan niet schrijven”). Dat kwam behoorlijk belachelijk over en weinig overtuigend. Er zal meer nodig zijn wilt u uw huidige bevoegdheid (naam bekend bij de redactie) behouden.

.
En vergeet volgende keer ook niet iets te schrijven op feesboek over de Turken. Deze voelen zich door u verwaarloosd.

Met de nodige minachting

paardenbril theo francken

Open brief aan de Burgemeester van Bornem


Betreft dorpsidiotie
U hebt een wat wereldvreemde ja zelfs verdraaide om niet te zeggen perverse manier gevonden om uw dorp in de wereldbelangstelling te krijgen.
Aanvankelijk zag alles er nochtans zeer onschuldig uit, idioot zelfs. Elk dorp zijn idioot en de dorpsgek eerst. Dat was eeuwenlang het credo, gewild of niet, van het dorp. Paul van Ostaijen mocht dan wel ‘het dorp’ hebben geschreven, zonder idioot, met enkel een ossenwagen, veel zoden heeft Paul daarmee niet aan de dorpsgekte gezet.

.
In navolging van vele steden en sommige gemeenten werden echter de dorpen vermetel en kozen ze een dorpsdichter. In Bornem vond u met Ter Dilft in de achtertuin, dat ook ooit op de wereldkaart is gebracht in de jaren 80, dat Bornem een dorpsdichter van doen had. Het werd zelfs een toenmalige inwoner van uw dorp want ja, een dichter, een, telde Bornem net: Akim Willems. Die inmiddels alweer verhuisd is. Dichters leiden vaak een zwervend bestaan.

.
U had met andere woorden geen keus. U moet dan ook niet komen zeuren als die brave man een stout gedicht schrijft; of nog erger: een gedicht dat ingaat tegen uw beleid. Et alors?

Nader onderzoek leert ons trouwens dat het ingaan tegen uw beleid niet de ware zij het verborgen reden is van uw optreden met censuur. Uit dat nader onderzoek moet namelijk blijken dat u in de ogen van uw dorpsdichter slechts een burgermeestertje bent. En daar blijft u over struikelen, geef toe. Maar nee, u geeft niet. Niet toe, niet dicht, niet open, niets.

.
U gedraagt zich van de weeromstuit als de eerste de slechtste dorpsgek. Uw collega van Temse werd voor de eeuwigheid belachelijk toen hij een staande komediant wou verbieden in zijn gemeente. De komediant is toch gekomen hoor, in Temse. Nu wilt u dus openlijk de gedichten van uw eigen dorpsdichter censureren. Te gek! Wat een verwarring heerst er nu niet bij de bevolking en in de wijde omtrek! De dichter is niet langer op een lijn met de gek of de idioot, nee. Het is de burgemeester die op die lijn geraakt.

.
Het had van behoorlijk bestuur getuigd als u deze bundel mét de drie omstreden gedichten had gepubliceerd, met desnoods een alles zeggend voorwoord van uw hand. Nu bewijst u enkel hoe amateuristisch u bent in beleidszaken. Ga weg en vermenigvuldig u vooral niet.

Laag dunkend.

ziekpaard becket en attendant godotbornembibterdilft