Het is zover


De cyclus Een meedogenloos complex onder ogen telt tien gedichten en is klaar.In tegenstelling tot mijn gewoonte zal ik die hier niet allemaal publiceren. Deze cyclus moet een nieuwe bundel uitmaken die ik hoop te kunnen publiceren. Bovendien wil ik een gedicht inzenden voor een wedstrijd en dan mag het – zelfs hier niet – niet eerder gepubliceerd zijn. Bonne lecture!