>Il n’est pas question de régionaliser


>Mais de mondialiser, plutôt que de se créer une identité centrée au niveau du village. Quod non.
En effet, la folie de la journée est une tasse de thé que nous passons volontairement à d’autres.

S’agissant de la poésie, les accents sont en effet mondiaux plutôt que villageois. Même si le village Doel nous inspire, nous fait écrire, il ne s’agit pas d’un tel village mais de tous les villages qui soit ont disparu soit ont persisté, tel Ruigoord coincé entre les ports d’Amsterdam et d’Ymuiden.

Nous déplaçons les frontières, même si elles guettent partout.

Ah, je vous vois déjà qui pensez que quelqu’un se perde dans les abîmes de lalangue. Ah, peut-être vaut-il mieux réfléchir deux fois avant de se prononcer.
Tout cela s’est avéré le 11 février à Bruxelles, lors du démarrage de Brussel Slam, dans une petite salle au premier étage du café Monk. Ils étaient venu de Liège, de Gent, de Leuven et de la périphérie de Bruxelles. Nous avons entendu des poèmes en néerlandais, en français, en une langue qui parfois ressemblait à l’anglais. Nous avons même identifié du portugais. Et jeunes tous étaient jeunes si jeunes que ceux qui comptent plus d’années que la moyenne , du coup ont subi une cure de rajeunissement.

Bien que le titre – Brussel Slam – aurait tendance à faire tourner les nez dans le sens d’un concours, eh bien non. Les organisateurs n’ont d’autre ambition que de donner un podium sans micro à deux invités, qui disposent de dix minutes chacun, pour ensuite ouvrir le podium, toujours sans micro, aux poètes venus de tous les vents, leur donnant le droit de parler pendant trois minutes. Une minuterie sonne durement. Après la pause, les invités reviennent pendant encore cinq minutes chacun.

Et il s’est avéré que ça marche, oui, ça marche, yes we can, etc. Et il s’est avéré que la poésie ne se cache pas dans une langue ou dans un dialecte mais se trouve dans lalangue pour s’exprimer en en sortant.

Niet dat gewestvorming …..


Niet dat gewestvorming ons echt zou bezighouden noch de opbouw van een dorpskerkgerichte identiteit. Niet dus.

Dat laten we immers geheel over aan de waan van de dag.

Als het om poëzie gaat, dan om wereldklemtonen eerder dan om dorpsklemmen.  Als we Doelgericht en dito bewust een bijdrage bedrijven in gedicht, dan gaat het om een doel dat elders in de wereld of gered is van de ondergang of ten onder is gegaan. Ons doel is een ruig oord, vandaar.

We verleggen grenzen, ook al loeren ze om de hoek.

Nu denkt u dat hier weer prietpraat en dieventaal door mekaar vloeien. Of denkt u soms twee keer na voor u een mening vormt?

Dit alles bleek bij de start op 11 februari laatstleden in Brussel, in een bovenzaal van café de Monk, van de eerste Brusselse Slam. Vanuit Luik, Gent, Leuven en de Brusselse Rand waren ze gekomen om dit mee te maken. Nederlands hebben we gehoord, net als Frans en iets wat iets weg had van Engels. Portugees was er ook bij. Jong vooral vooral jong waren ze en wie er ouder uit zag kreeg meteen een verjongingskuur.

Hoewel de titel Brussel Slam veel neuzen in de richting van een wedstrijd zou doen draaien, meteen dit: mede organisator Philip Meersman heeft geen andere ambitie noch bedoeling dan een podium zonder micro te geven aan twee gastdichters en een open podium aan wie komt aan- en binnengewaaid. Van de slam onthouden we dat een gastdichter tien minuten spreektijd krijgt voor de pauze en vijf erna en dat elke deelnemer aan het open podium drie minuten mag. De bel van een eierkokerminuterie klinkt onherroepelijk.

En het is gebleken dat het kan, ja, het kan, ja we kunnen het enzovoort. En zo bleek dat poëzie zich niet ophoudt in een taal of een taaltje maar in alle talen schuilt en zich daar dan ook uit.